Members

2020

M2

  • Keiichi T.

B3

  • Yuma I.
  • Natsuki I.
  • Kaito K.
  • Ryo T.
  • Daiki T.
  • Nanako H.
  • Yota F.
  • Shunnosuke M.
  • Yuto N.

2019

M2

 • Yoshiaki I
 • Masato S.
 • Komei Nagai

M1

 • Keiichi T